Coven Ardanos

Opleiding in het Priesterschap van de Wicca

Belangrijk om te lezen!

Als je nog steeds interesse hebt in onze opleiding is het noodzakelijk de volgende punten goed te lezen en in overweging te nemen. Als je contact opneemt om je aan te melden voor de opleiding, gaan we ervan uit dat je onderstaande goed gelezen hebt, het begrijpt, en ermee akkoord bent. Heb je vragen hierover, stel ze dan bij aanmelding.

1. Wij zijn een Wicca coven met een inwijdingslijn die terug te traceren is, via onder andere Alex Sanders (ingewijd in 1963), tot aan Gerald Gardner (ingewijd in 1939). De opleiding die wij bieden leidt, bij voldoende inzet en goed resultaat, tot inwijding in het Priesterschap van de Wicca in onze coven (Eerste Graad), en in een breder perspectief, de Wiccagemeenschap in het algemeen. Een inwijding kan echter nooit gegarandeerd worden. Wanneer er sprake is van de ambitie om zelf een eigen coven te starten en onze inwijdingslijn voort te zetten, kan in overleg de opleidingsweg vervolgd worden voor een Tweede en Derde Graad.

2. Wij bieden jou onze tijd, inzet, gastvrijheid, vertrouwen, kennis, ervaring en onze eerlijke feedback. Wij verwachten dat jij vanuit dezelfde mentaliteit de opleidingsweg bewandelt, je vragen stelt, en je eigen ethiek ontwikkelt op basis van wat je vanuit het opleidingstraject aangeboden wordt.  

3. Als je snelle antwoorden zoekt, en wilt dat alles je op een presenteerblaadje wordt aangeboden, ben je bij ons aan het verkeerde adres. We verwachten een open houding, dat je leerbaar bent, en de discipline opbrengt om iedere volgende les te 'verdienen' op basis van je inzet. We zoeken geen gehoorzame volgelingen, maar weldenkende mensen die getuigen van volwassenheid en intelligentie. 

4. We staan open voor een ieder vanaf 18 jaar die zich aangetrokken voelt tot de opleiding in Wicca, en in het bijzonder de leerweg die Coven Ardanos aanbiedt. We maken bij de selectie van leerlingen geen onderscheid in geslacht, seksuele voorkeur, huidskleur of andere persoonlijke kenmerken. Wel is het belangrijk dat je gezondheid, lichamelijk en geestelijk, je toestaat naar bijeenkomsten te komen, een meditatiediscipline op te bouwen en de gegeven opdrachten te maken.

5. Toelating is alleen mogelijk na een telefonische oriëntatie, en bij voldoende gemeenschappelijke grond, een persoonlijk kennismakingsgesprek wat altijd op een openbare plaats zal plaatsvinden. In het geval van de long distance training is een persoonlijk gesprek op basis van praktische gronden vaak niet mogelijk, in dat geval wordt het verloop van het Basistraject gezien als een 'proefperiode', waarbij zowel opleider als leerling kunnen ervaren of het voldoende 'klikt'.

6. Het is in alle gevallen belangrijk dat er een wederzijdse 'klik' is. Dit is iets heel subjectiefs, maar van groot belang. Als de klik er niet is, betekent dat niet persé dat de traditie niet bij je past, maar dat Ardanos niet de groep voor jou is. Zo nodig willen we dan helpen om een groep voor je te vinden waar je wel op je plek bent.

7. Het instapniveau is voor beginners. Maar het heeft de voorkeur als je al het een en ander gelezen hebt over Wicca. Zie de boekenlijst voor aanbevolen literatuur.

8. De bijeenkomsten zijn per 1 september 2019 op donderdag en de deur gaat open vanaf 19:15 uur en we starten als iedereen er is, uiterlijk om 19:30 uur. We eindigen tussen 22:00 en 23:00 uur. We hebben in basis 10 outer court bijeenkomsten per jaar. Als je verder vordert in de opleiding komen daar aanvullende bijeenkomsten op zaterdag (covenrituelen) bij. In juli en augustus houden we een zomerstop met het outer court. De covenrituelen gaan wel door.

9. In principe ben je altijd aanwezig. Ziekte en situaties van overmacht zijn de enige geldige redenen voor absentie.

10. Voor iedere bijeenkomst neem je wat te eten en drinken mee als bijdrage. Je hebt een schrift of witboek nodig als Magisch Dagboek (MD) voor aantekeningen en meditatieverslagen, etc. Dit neem je altijd mee naar de bijeenkomsten.

11. Voor iedere bijeenkomst neem je een douche, zodat je lichamelijk en energetisch schoon bent. Zorg voor prettig zittende kleding waarin je niet belemmert wordt in je ademhaling en beweging.

12. Alles wat in de groep tijdens de bijeenkomsten gebeurt en wordt besproken blijft binnen de groep. Ook nadat je ons hebt verlaten. Je praat hierover nooit met derden. 'Wat binnen de Cirkel gebeurt, blijft binnen de Cirkel!' Je vertelt nooit aan derden wie er in de groep zitten of hebben gezeten. Dit is schending van andermans privacy.

13. Coven Ardanos behoudt te allen tijde het recht om de opleiding van een leerling te beëindigen als het niveau van de leerling niet toereikend is, of als iemand niet (voldoende) aansluiting in de groep kan vinden, of om soortgelijke redenen.

14. Al het lesmateriaal wat binnen Coven Ardanos en outer courtgroep Ciáran verstrekt wordt mag niet zonder toestemming verspreid worden aan derden of voor andere doeleinden worden aangewend dan je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dit geldt ook voor al de geleerde handelingen, meditaties, ritueel en teksten. Dit blijft altijd van kracht, ook na het eventuele verlaten van Coven Ardanos.

15. Je bent vrij om weer je eigen weg te gaan mocht je tot de ontdekking komen dat de groep of de leerweg niet bij je past. Zodra je bij ons stopt uit eigen beweging, of stoppen moet, ongeacht welke reden, vervallen vanaf dat moment al je rechten op het lesmateriaal van Coven Ardanos.

16. Alle persoonlijke gegevens en gemaakte opdrachten die ingeleverd zijn worden vertrouwelijk behandeld. Na het eventuele verlaten van Coven Ardanos wordt alles vernietigd.

17. We komen samen in een sfeer van wederzijds respect. Er wordt naar elkaar geluisterd en we accepteren elkaar zoals we zijn. Er is ruimte voor ons allemaal. We willen een positieve sfeer waarin we elkaar ondersteunen op dit uitdagende pad.

Wij tolereren geen aanstootgevend, provocerend of discriminerend gedrag.

18. Als er sprake is van psychische of lichamelijke aandoeningen en eventueel gebruik van medicatie die de psyche beïnvloedt zoals antidepressiva, bepaalde pijnmedicatie, kalmeringsmiddelen, etc., willen we daar graag van op de hoogte zijn. Dit kan betekenen dat we je niet aannemen. Dit beoordelen we op individuele basis. Eerlijkheid hierin wordt zeer op prijs gesteld, want wij kunnen geen verantwoording nemen voor je leer- en ontwikkelingsproces als we niet op de hoogte zijn van je persoonlijke (geestelijke) gezondheidstoestand.

19. Wat drugs betreft hanteert Coven Ardanos een zero tolerance beleid, en dit geldt ook voor cannabis. Drugs en de Wicca opleidingsweg gaan niet samen.

20. Op de bijeenkomsten is roken niet mogelijk, en er is geen mogelijkheid om tussendoor buiten te roken.