Coven Ardanos

Opleiding in het Priesterschap van de Wicca

Fasen van de opleiding:

Outer Court - Ciáran:

1. Zoeker

2. Aspirant

3. Roedi

Inner Court - Ardanos:

4. Neofiet

5. Eerste Graad

Daarna openen zich mogelijkheden tot verdere opleiding.

De opleiding in het Priesterschap van de Wicca

Wij bieden een uitgebreide en gedegen opleiding tot heks, waarbij je start in het outer court - Ciáran genaamd - en fase na fase steeds verder doorstroomt naar de kern van de groep, de coven zelf; Coven Ardanos. De opleiding kent twee vormen; regulier en long distance. 

  • Regulier opleidingstraject: 

Dit traject is voor een ieder die binnen een uur reisafstand van Utrecht woont, en dus alle reguliere bijeenkomsten kan bijwonen. Je begint met de Basislessen die je krijgt op PDF, en deze maak je thuis. Alle lessen zijn aangevuld met meditatie-oefeningen en opdrachten waarvan je huiswerk inlevert. Daarnaast zijn er in basis 10 outer court bijeenkomsten per jaar, eenmaal per maand op de donderdagavond in Utrecht in huiselijke sfeer. Vorder je in de opleiding komen daar covenbijeenkomsten op zaterdagavond bij. Gemiddeld komen we dan zo'n 1 tot 3 keer per maand samen afhankelijk van de fase van de opleiding. Naast de bijeenkomsten leer je stap voor stap een individuele magische praktijk thuis uit te voeren.

  • Long distance opleidingstraject: 

Voor mensen die verder dan een uur rijden van Utrecht wonen is er de mogelijkheid om een long distance traject te volgen. Hierbij worden dezelfde lessen doorlopen als bovenstaand wordt omschreven, maar komt iemand minimaal 2 keer per jaar een weekend (1 overnachting) over naar Utrecht voor de praktische kant van de opleiding.

De structuur van de coven

Wij zijn een hiërarchisch opgebouwde groep, met een binnenring, de coven die bestaat uit ingewijde heksen, en een buitenring, waar alle nieuwe mensen instromen en starten met de opleiding. In de buitenring vind je de fasen van Zoeker, Aspirant en Roedi. Vanaf Neofiet ben je gedeeltelijk onderdeel van de coven, en vanaf Eerste Graad volledig. De buitenring noemen we het outer court en heet Ciáran, en dit valt dus onder de paraplu van het inner court: Coven Ardanos. Natuurlijk is er na de Eerste Graad de mogelijkheid om door te gaan voor de Tweede en Derde Graad, maar de details daaromtrent worden pas na de Eerste Graad bekend gemaakt aan de leerling.

Hiërarchie is een woord wat voor veel mensen een negatieve bijklank heeft, en dat is jammer en komt meestal door een verkeerd begrip van het woord. Hiërarchie in een magische groep is noodzakelijk om de energieën goed over de verschillende niveaus te verdelen. Het heeft niets te maken met machtsverschil tussen ingewijde of oningewijde of opleider of leerling, het betekent veeleer dat de mensen die verder zijn ook meer verantwoordelijkheden dragen, en dat is voor jou als leerling heel fijn, want dat betekent dat je daarop kunt leunen, en dus stap voor stap mag leren. Alleen in de rituelen is er een waarneembare hiërarchie, wat betekent dat er een duidelijke taakverdeling is; vergelijk het met het functioneren van een bijenkolonie; alle functies en taken zijn even belangrijk en hebben elkaar nodig. Ondanks een taakverdeling gaan we altijd gelijkwaardig met elkaar om, in een sfeer van wederzijds respect. We willen samenwerken in een atmosfeer van oprechte waardering voor elkaar, waarbij we aandacht hebben voor elkaars positieve punten. Dit alles draagt bij aan een voedende omgeving waarin je kunt leren en groeien.

Confrontaties in het leerproces

'Wicca is geen traditie van bloemetjes en vlindertjes'. Wat met deze stelling wordt bedoeld is dat Wicca ons altijd uitdaagt onze horizon te verbreden en onze grenzen te verleggen. Dit kan gepaard gaan met heftige confrontaties met jezelf, en dit kan weerstand oproepen. Dit is volkomen normaal en een teken dat je je aan het ontwikkelen bent. Iedere vorm van groei, wat betekent dat het oude wordt losgelaten om ruimte te geven aan het nieuwe, vraagt offers en deze zullen tot inzichten leiden. Herken dit als het zich aandient, en geef dit ook ruimte in de uitwerkingen van je opdrachten. Het is een belangrijk aspect van je groeiproces wat iedereen vroeg of laat tegenkomt.

Jouw stappen op het pad van de Wicca

Tijdens de lessen wordt veel kennis overgedragen en ook in de praktijk gebracht. Je leert om goed te aarden en je krijgt een gedegen basiskennis van Wicca, en ook van andere onderwerpen die raakvlakken hebben met religie, magie, spiritualiteit en heling. Bij iedere les zitten meditatie-opdrachten die je psyche stap voor stap trainen. De opleiding legt de basis voor een gedegen persoonlijke ontwikkeling, en er is veel aandacht en begeleiding voor een ieder. Dit is in de vorm van schriftelijke feedback, telefonische nabespreking en tijdens de bijeenkomsten. 

Zolang je je verbindt aan Coven Ardanos gaan wij er vanuit dat je geen andere magische leerweg volgt. De reden hiervoor is ten eerste dat wij verwachten dat je je volledig in zult zetten voor deze ontwikkelingsweg; ten tweede is het een voorzorg om loyaliteitsconflicten te voorkomen; en ten derde waarborgt het dat je proces zuiver verloopt zonder inmenging of belemmeringen vanuit andere paden. Niet alle magische en/of spirituele wegen zijn namelijk zomaar met elkaar te combineren.

De structuur van het opleidingstraject

Omdat wij breed opleiden duurt onze opleiding langer dan bij andere covens. De duur tussen de eerste dag dat je start en het moment dat je zover bent om de Eerste Graad te ontvangen, zal gemiddeld zo'n 5 jaar in beslag nemen. Wij gaan uit van het principe dat grond eerst gevoed moet worden voordat er kan worden gezaaid. Daarna begint het verzorgen, het bewateren en snoeien wat uiteindelijk rijke vruchten oplevert.

Hieronder staat in grote lijnen de structuur en inhoud van de opleiding:

  • " 1e fase: Basis

(duur: 6 basislessen & bijlagen, ± 4 maanden)

Onderwerpen: Magische Cirkel, Elementen, Ethiek, Pentagram, Godin en God.

  • " 2e fase: Aspirant

(duur: 12 lessen, ± 13 maanden)

Onderwerpen: Jaarwiel, cyclus van de Godin, cyclus van de God, processen van geboorte, groei, oogst, verval, sterven en wedergeboorte, basismeditatievaardigheden met de Tarot.

  • " 3e fase: Roedi

(duur: 8 lessen, ± 12 tot 15 maanden)

Onderwerpen: Lucht, Vuur, Water, Aarde, Godin, God, tools, dagelijkse meditatiediscipline, altaarindeling, rituele handelingen, diepgaande uitleg over de basis van de westerse magische tradities en de basis van Wicca.

  • " 4e fase: Neofiet

(duur: 11 lessen, afhankelijk van je proces 18 tot 24 maanden)

Onderwerpen: de mysteriën van de Aarde, de mysteriën van de Maan, het proces van een coven, alle basis rituele handelingen en teksten.

  • " 5e fase: Eerste Graad

Vanaf dit moment ben je ingewijd en volledig lid van de coven. Nu volgt de rest van de training binnen de coven. Deze informatie wordt niet naar buiten gebracht, maar denk eraan dat 'initiatie' betekent dat er een nieuwe fase begint. Het is dus geen eindpunt, maar een beginpunt.

Vanaf de Eerste Graad heb je toegang tot alle verdere opleidingsmogelijkheden, waaronder verdere training tot Tweede en Derde Graad.

Of je daadwerkelijk dit volledige pad zal bewandelen, is afhankelijk van jouw eigen inzet en proces. Een inwijding is dus nooit gegarandeerd, want zo werkt het gewoonweg niet. Natuurlijk zullen we vanuit Coven Ardanos alles aanreiken om hier de voorwaarden voor te scheppen, maar of het zover komt ligt volledig in je eigen handen. Heb je na dit hele verhaal nog interesse, dan is dat in ieder geval hoopgevend.

Kosten

Wij vragen niet meer dan een onkostenvergoeding. Je moet dan denken aan gemiddeld zo'n € 150,- per jaar als reguliere leerling. Als long distance leerling ligt dit lager.

Zodra je bij ons met de opleiding start heb je een aantal dingen nodig waar je zelf voor moet zorgen. Een witboek of schrift voor aantekeningen, een zelfgemaakt gewaad van een eenvoudige bruine stof en een Rider-Waite Tarotdeck. Andere dingen zoals tools e.d. komen pas later in de opleiding aan bod en dit wordt in de lessen vanzelf aangegeven.

Hetgeen wat je financiëel bijdraagt is onderdeel van wat de Romeinen het pax deorum noemden; de Goddelijke vreedzame orde. Deze orde werd in stand gehouden door voor de Goden te zorgen in de vorm van offerandes. Deze bestonden uit voedsel, geld, baden, aankleding, wierook, gebeden en rituelen, en in ruil hiervoor zorgden de Goden voor de mensen. Je financiële bijdrage is op dezelfde manier een onderdeel van de balans tussen de leerling en opleidingsplaats, net als je inzet en toewijding trouwens. Echter zegt de Godin in de Charge, een rituele tekst in de Wicca, dat ze geen offergaven eist, wat betekent dat ze niet meer vraagt dan wat nodig is. Daarom dekken de bijdragen ook net de onkosten die gemaakt worden voor de rituelen, bijeenkomsten, en de lesvoorbereiding en persoonlijke begeleiding.

Wij wensen je veel zegeningen op je pad, en hopen dat je jezelf mag ontplooien in het aanschijn van Goden en mensen. Voel je je geroepen bij ons de opleiding te doen, kun je een voorstelbericht sturen via het kopje 'Contact'.